LEKCE 11
10/1

JAK SPRÁVNĚ GUMOVAT

Žáci porozuměli různým technikám gumování: použití gumy, vylévání bílé barvy, smazání části obrázku, nový čistý obrázek. Vědí, kdy je vhodné použít který způsob gumování.

Pracujeme:

1) "Nedokončená hruška"
Zkušené oko vidí v obrázku z kruhu, oválu a křivek hrušku. Vygumuj přebytečné čáry tak, aby vznikla hruška. Výslednou hrušku vybarvi nástrojem plechovka.

2) Namaluj mráček
Vlož předdefinovaný tvar "Obláček". Umaž "ocásek". Mráček dokresli - je na tobě, jestli z něj bude "beránek" na letní obloze, vítr, nebo dokonce bouřkový mrak.

Jak správně gumovat

LEKCE 10
13. 12. 2018

 

VKLÁDÁME TVARY - nástroj MNOHOÚHLENÍK

Zadání:

Namaluj hrad podle předlohy.

LEKCE 9

6. 12. 2018

 

... pokračujeme v procvičování vkládání tvarů.

Zadání:

Nakresli housenku ze samých kroužků, každý obarvi jinou barvou: ve vlastních barvách vyber barvu a pak nastavuj od světlejšího po nejtmavší odstín.

LEKCE 8
29/11

Program Malování
 • kouzelný krok ZPĚT
  Žáci pochopili užitečnost nástroje Zpět.
 • Vkládáme TVARY
  Žáci se naučli používat předem nastavené tvary. Naučili se s vybraným tvarem dodatečně manipulovat či jej deformovat. Naučli se rozlišovat, kdy je tvar již vytvořen, a kdy je možné jej ještě editovat. Rozeznají různé tvary ukazatele myši. 
PRACUJEME:
Vytvářej stejné tvary různé velikosti a skládej je přes sebe. Obrázek vybarvi.

 

Vkládáme tvary

LEKCE 7
22/11

Program Malování
 • bublinková nápověda
 • panel barvy (barva 1, barva 2, vlastní barva)
 • nástroj tužka, plechovka a kapátko
 • tloušťka čár
Pracujeme:
Nakresli zvětšené bacily. Použij nástroj sprej.

LEKCE 6

15/11

 
 • Opakování z minulé lekce (spouštíme aplikace, píšeme na klávesnici)
 • Práce s oknem ve Windows

LEKCE 5

8/11

 
SPOUŠTÍME APLIKACE + Píšeme na klávesnici

LEKCE 1 - 4

11/10, 18/10, 25/10, 1/11

 
CO UŽ UMÍME

V těchto lekcích jsme plnili krátké úkoly a hry.

Procvičili jsme si klikání myší na objekty. Klikat na levé i pravé tlačítko. Uchopit objekty na pracovní ploše, táhnout s nimi a umístit je na správné místo. Trénovali jsme přesnost ovládání myši. Natrénovali jsme dvojklik bez toho, abychom myší škubali. Žáci porozuměli principu vyplňování uzavřené plochy při vybarvování v bitmapové grafice. Umí dokreslovat obrázky tak, aby barva nevytekla jinam.

Žáci dokáží používat nástroj Přímka, Obdélník, Ovál. Jsou schopni napojovat čáry a měnit jejich tloušťku. Naučili se tahat jezdcem posuvníku a měnili tím situaci na pracovní ploše. Při tvorbě a řešení úloh používali zaškrtávací políčka, tlačítka a posuvníky.

Žáci se učili hledat na klávesnici písmena, číslice a další znaky. Naučili se psát velká písmena použitím klávesy Shift.