LEKCE 5

8/11

 
SPOUŠTÍME APLIKACE + Píšeme na klávesnici

LEKCE 1 - 4

11/10, 18/10, 25/10, 1/11

 
CO UŽ UMÍME

V těchto lekcích jsme plnili krátké úkoly a hry.

Procvičili jsme si klikání myší na objekty. Klikat na levé i pravé tlačítko. Uchopit objekty na pracovní ploše, táhnout s nimi a umístit je na správné místo. Trénovali jsme přesnost ovládání myši. Natrénovali jsme dvojklik bez toho, abychom myší škubali. Žáci porozuměli principu vyplňování uzavřené plochy při vybarvování v bitmapové grafice. Umí dokreslovat obrázky tak, aby barva nevytekla jinam.

Žáci dokáží používat nástroj Přímka, Obdélník, Ovál. Jsou schopni napojovat čáry a měnit jejich tloušťku. Naučili se tahat jezdcem posuvníku a měnili tím situaci na pracovní ploše. Při tvorbě a řešení úloh používali zaškrtávací políčka, tlačítka a posuvníky.

Žáci se učili hledat na klávesnici písmena, číslice a další znaky. Naučili se psát velká písmena použitím klávesy Shift.