1.SKUPINA

ZAČÁTEČNÍCI (3. ročník)

 

Kroužek je pro děti, které mají zájem se něco nového naučit a baví je na počítači tvořit (nikoliv pouze hrát hry). Náplní kroužku budou základní dovednosti na PC a především grafický program Malování. Tento program je funkcí operačního systému Windows - máme jej tak ve škole k dispozici. Zrovna tak by jej měly mít k dispozici děti doma, na svých počítačích.

 

Cílem výuky je naučit žáky pořádně používat jednu počítačovou aplikaci, ve které se vyznají a prozumí filozofii používání jejích nástrojů, budou schopni řešit jednoduché problémy a tvořit vlastní díla.

Při kreslení obrázků se žáci naučí mnoho dlašího o počítačich. Naučí se pracovat se schránkou, ukládat svoji práci a otevírat soubory, vybírat nástroje, používat Krok zpět, Lupu atd.

Kreslením v počítači začínáme, protože je pro děti přirozenější než psaní textu na klávesnici a umožňuje v počtači tvořit, což by měl být jeden ze základních cílů výuky informatiky - ovládat informační a komunikační technologie tvořivým způsobem.

 

Kdy: čtvrtek 13:00 - 13:45 h

12. LEKCE

15. 1. 2018

 

Program Malování

VKLÁDÁNÍ TVARŮ A NÁSTROJ MNOHOÚHELNÍK

Aby si děti procvičily vkládání předdefinovaných tvarů a především nástroj Mnohoúhelník dostaly za úkol nakreslit hrad podle předlohy.

11. LEKCE

11. 1. 2018

 

Program Malování

NÁSTROJ MNOHOÚHELNÍK

Děti si "osahaly" nástroj mnohoúhelník. Tento nástroj procvičily na jednoduchých malůvkách (hvězda, trs trávy, pila a rychlíci stihli i korunku).

Nástroj mnohoúhleník

Záznamy: 1 - 9 ze 9

10. LEKCE

4. 1. 2018

 

Program Malování

VKLÁDÁME PŘEDDEFINOVANÉ TVARY 

ZADÁNÍ PRÁCE:

Nakresli housenku ze samých kroužků (+ SHIFT), každý kruh vybarvi jinou barvou - ale ve stejném odstínu. Ve vlasních barvách vyber barvu a pak nastavuj od světlejšího po nejtmavší odstín.

Kdo měl hotovo, zkoušel tvořit dopravní značky.

Více ve fotogalerii níže.

 

9. LEKCE

7. 12. 2017

 

Program Malování

TVARY 

Žáci se naučili používat předem nastavené tvary. Naučili se s vybraným tvarem dodatečně manipulovat či jej deformovat. Naučili se rozlišovat, kdy je tvar již vytvořen, a kdy je možné jej ještě editovat. Rozeznali různé tvary ukazatele myši. 
 
PRACUJEME
 
SRDÍČKO pro maminku
Vytvářej stejné tvary různé velikosti a skládej je přes sebe. Obrázek vybarvi.

Fotogalerie: SRDÍČKO PRO MAMINKU

8. LEKCE

30. 11. 2017

 

Program Malování

  • Barevný systém RGB (míchání barev pomocí hodnot RGB)
  • "Kouzelný" krok ZPĚT a tlačítko ZNOVU
 
PRACUJEME
 
BACILY
Nakresli zvětšené bacily. Použij sprej a vybarvování. Pracuj dle své fantazie.
 
Jak se dětem dařilo, můžete nakouknout do fotogalerie níže.

7. LEKCE

23. 11. 2017

 

Program Malování 

  • bublinková nápověda
  • nástroje: plechovka, kapátko, tužka
  • Barva 1 (barva popředí) / Barva 2 (barva pozadí)
  • Tloušťka čáry
 
Žáci dokáží použít kreslící nástroje Tužka a štětec. Pochopili použití nástrojů pro vyplnění plochy barvou a načtení barvy z obrázku. Uvědomili si, že vybarvovaný útvar musí být úplně uzavřený.

6. LEKCE

16. 11. 2017

 

Práce s oknem: zavření, minimalizace, maximalizace, přemístění okna na jinou pozici, změna velikosti okna, posuvníky v okně, způsob zobrazení objektů ve složce.

5. LEKCE

9. 11. 2017

 

Spoušíme aplikace: Žáci se naučili spouštět a zavírat základní aplikace (Malování, Word, Kalkulačka). Rozeznat, která aplikace je spuštěná. Zvládli přecházení mezi aplikacemi v hlavním panelu. Naučili se "listovat" mezi spuštěnými aplikacemi pomocí klávesových zkratek Shift + Tab a Widows + Tab.

4. LEKCE

2. 11. 2017

 

Psaní na klávesnici: Žáci se učili hledat na klávesnici písmena, číslice a další znaky. Naučili se psát velká písmena použitím klávesy Shift.

3. LEKCE

19. 10. 2017

 

Kreslíme čáry a tvary: Žáci dokáží používat nástroj Přímka, Obdélník, Ovál. Jsou schopni napojovat čáry a měnit jejich tloušťku.

Ovladače: Žáci se naučili tahat jezdcem posuvníku a měnili tím situaci na pracovní ploše. Při tvorbě a řešení úloh používali zaškrtávací políčka, tlačítka a posuvníky.

1. a 2. LEKCE

3. 10. 2017 a 12. 10. 2017

 

CO UŽ UMÍME

 

V těchto lekcích jsme plnili krátké úkoly a hry. 

Procvičili jsme si klikání myší na objekty. Klikat na levé i pravé tlačítko. Uchopit objekty na pracovní ploše, táhnout s nimi a umístit je na správné místo. Trénovali jsme přesnost ovládání myši. Natrénovali jsme dvojklik bez toho, abychom myší škubali. Žáci porozuměli principu vyplňování uzavřené plochy při vybarvování v bitmapové grafice. Umí dokreslovat obrázky tak, aby barva nevytekla jinam.