Režim dne

 

7:00 - 7:45 ranní družina
11:45 převzetí žáků od třídních učitelek v 1. patře
11:45 – 12:15 oběd, společný odchod z jídelny

12:15 – 13:00

odpočinková činnost – poslech čtených knih, klidové hry, poslechová činnost

13:00 – 14:00

zájmové činnosti - rozvoj pohybových, motorických a estetických dovedností dětí při pobytu venku, na vycházkách při výtvarných a pracovních činnostech návštěva zájmových útvarů

14:00 – 15:45

rekreační činnosti – tělovýchovná činnost, pobyt venku, spontánní aktivita, individuální činnost dětí