Provoz ŠD

Kapacita školní družiny umožňuje každodenní docházku všech žáků od 1. do 5. ročníku!
 

Provozní doba školní družiny:

Ranní družina začíná v 7:00 hod. a končí v 7:45 hod.
Odpolední družina má provoz od 11:45 hod. do 15:45 hod.
 
 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 100,- Kč za měsíc.

Výše úplaty je hrazena vždy za pololetí, což je částka 500,- Kč.

Splatnost je do konce září, za 1. pololetí, a do konce ledna za 2. pololetí.

 

PŘIHLÁŠKA DO ŠD

Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout ZDE na webu, nebo vyzvednout v ZŠ.