Využití interaktivní tabule

Interaktivní tabule nabízí zcela nové možnosti, které tu v minulosti prostě a jednoduše nebyly, a její využívání vede ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Učitelé mají možnost vyučovat pomocí speciální interaktivní učebnice, což je speciální výukový soft ware, umožňující použití interaktivních materiálů, jako jsou například obrázky, video či audio, přímo ve výuce. Pomocí tabule je možné ovládat připojený počítač podobným způsobem, jako je tomu u běžné počítačově myši.