ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ MEDLOV
PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

KDY?

 • Ve středu 24. 4. 2019 od 10:00 
  (časový hrmonogram je k dispozici v MŠ Medlov)
 
 

PRO KOHO?

 • pro děti narozené v období od 1. 9 2012 do 31. 8. 2013
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 

JAK  NA TO?

 1. Pokud máte předškoláka v MŠ Medlov, zapíšte si termín do tabulky, která je v MŠ k dispozici. 
  Pokud vaše dítě nenavštěvuje tuhle MŠ, můžete si domluvit čas zápisu telefonicky (546 421 244; 724 063 716).
 2. Dostavte se se svým dítětem ve středu 24. 4. 2019 k zápisu do budovy ZŠ Medlov v čase dle časového rozpisu.
  Na zápis si vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný formulář (lze vyplint až na místě).
 
Formuláře: