ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 • pondělí 3. září 2018
 
PRÁZDNINY:
 • podzimní
  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
   
 • vánoční
  sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019
  (vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019)
   
 • pololetní
  pátek 1. února 2019
  (pololetní vysvědčení se rozdává ve čtvrtek 31. 1. 2019)
   
 • jarní
  11. února - 17. února 2019
   
 • velikonoční
  čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
   
 • hlavní prázdniny
  od soboty 29. června až do neděle 1. září 2019
 
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 • pátek 28. června 2019
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • pondělí 19. 11.
 • úterý 23. 4.
 
HOVOROVÉ HODINY
 • budou porbíhat dle ústní, telefonické nebo písmené dohody s rodiči v průběhu celého školního roku.
 
PEDAGOGICKÉ RADY
 • 15. 11.
 • 15. 1.
 • 15. 4.
 • 17. 6.