O NÁS

 

Medlovská škola je klasickou malotřídní školou: učí se zde děti od 1. do 5. ročníku ve třech třídách. Naše "školička" dýchá rodinnou atmosférou. V malém kolektivu lze velmi dobře uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti. Celá škola je pěkně vyzdobena - samy děti přispívají svými výtvory ke zlepšování a zútulňování školního prostředí.

 • Třída I. - žáci 1. a 2. ročníku 
  třídní učitelka Mgr. Šárka Kubíčková
   
 • Třída II.  - žáci 3. ročníku 
  třídní učitelka Mgr. Vítězslava Halaštová
   
 • Třída III. - žáci 4. a 5. ročníku 
  třídní učitelka Ing. Jana Jersenská

 

Aktuálně navštěvuje základní školu 34 žáků:

1. třída: 4 žáci

2. třída: 8 žáků

3. třída: 10 žáků

4. třída: 9 žáků

5. třída: 3 žáci

MATEMATIKA PROFESORA HEJNÉHO

Ve výuce se profilujeme již řadu let matematikou profesora Hejného. Děti se učí naslouchat, přemýšlet a hledat různá řešení. Už od prvního ročníku si rozvíjejí logické myšlení a postupnou náročností učiva se nenechají zaskočit. 

Matematika je pro ně skutečně hrou.

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA

Nedílnou součástí vzdělávání je vedení dětí k estetickému cítění a vnímání krásna kolem nás.