ZÁJMOVÉ KROUŽKY

04.12.2018 21:16

Poslední týden před Vánocemi (24. - 28. 12) zájmové kroužky: 
Anglické divadlo, Pěvecký kroužek a Počítačový kroužek odpadnou.

                           

_________________________________________________________________________________