ZAHÁJENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

19.09.2018 12:12

Výtvarný kroužek: úterý 25. 9. v 15:00-17:00

Pěvecký kroužek: středa 26.9. ve 13:30-14:15

Anglické divadlo: středa 26.9. ve 14:30-15:15

Počítačový kroužek (5. ročník): pondělí 1.10. ve 13:30-14:15

Počítačový kroužek (začátečníci - 3. ročník): čtvrtek 4.10.ve 13:30-14:15

Počítačový kroužek (pokročilí - 4. ročník): čtvrtek 4.10. ve 14:30-15:15

____________________________________________________________________