ŠKOLNÍ DUŽINA

28.08.2017 09:15

Vzhledem k navýšení kapacity školní družiny, mají možnost družinu navštěvovat všichni žáci ZŠ Medlov.

Zápisní lístek do družiny odevzdejte nejlépe do 31. 8. 2017.

Formulář najdete zde:

1. strana

2. strana

tiskněte prosím oboustranně

_____________________________________________________________________