POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

17.01.2018 11:09

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 počítačový kroužek odpadá (nemoc vyučujícího).

__________________________________________________________________________