ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

28.08.2018 08:52

V podělí končí vyučování v 9 hod.

V úterý končí vyučování v 10 hod.

Ve středu končí vyučování v 11 hod.

Ve čtvrtek a pátek končí vyučování:

             - 1. ročník v 11 hod
             - 2-5. ročník dle rozvrhu

Po vyučování odchází žáci domů, pro přihlášené bude v provozu družina
(do 15:45 hod.).

_______________________________________________________________