INFORMATIKA 

5. ročník

2. LEKCE
18.9.

 

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE

  • Správné umístění monitoru
  • Správné sezení
  • Protáhněte se...
  • Riziko závislosti
  • Videopohádka "Pomatené hlavy" (nebezpečí závislosti na počítači)
  • Zapnutí PC
  • Uživatelský účet (přihlášení do školní sítě, hesla - pravidla)

1. LEKCE
11.9.2018

 

ÚVODNÍ HODINA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ, PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE U POČÍTAČE