II. TŘÍDA
4. a 5. ročník

 

Třídní učitel: Ing. Jana Jersenská