II. TŘÍDA
5. ročník

 

Třídní učitel: Ing. Jana Jersenská