Historie školy

První písemné zmínky o škole v Medlově jsou ve farních materiálech již z roku 1672. Budova školy byla nízká, pokrytá doškami, a to až do roku 1875, kdy bylo přistaveno jedno poschodí se dvěma třídami. Do školy chodilo 90 až 100 žáků 1. až 5. ročníku.

 

V 80. letech minulého století byla budova zrekonstruována. I dnes, tak jako v dávné minulosti, zůstává škola dominantou Medlova. Škola byla klasickou malotřídní školou se dvěma třídami. Od školního roku 2017/2018 je škola trojtřídkou (1. - 5. ročník).

V současnosti je kapacita školy 50 dětí.