DOMÁCÍ ÚKOLY pro 1. ročník

 

PO 18.6.
 • Čítanka str. 45
 • Přepis básně Čítanka str. 43/první sloka
ÚT 19.6.
 • Čítanka str. 46
 • Přepis vět z PL
ST 20.6.
 • Čítanka str. 46
 • Přepis vět z PL
ČT 21.6.
 • ČT str. 48 - 49 (na pondělí)
 • Přepis vět z PL - píšeme odpovědi
22.6.
 • ČT str. 48 - 49
 • Přepis vět z PL - píšeme věty správně

 

DOMÁCÍ ÚKOLY pro 2. ročník

 
 
PO 18.6.
 • Příprava na písemné práce
ÚT 19.6.
 • Příprava na písemné práce
ST 20.6.
 • ____________________________________________
ČT 21.6.
 • ____________________________________________
22.6.
 • ____________________________________________
PO 2.1.
 • _______________________________________________
ÚT 3.1.  
ST 4.1.  
ČT 5.1.  
6.1.