1.SKUPINA

ZAČÁTEČNÍCI (3. ročník)

 

Kroužek je pro děti, které mají zájem se něco nového naučit a baví je na počítači tvořit (nikoliv pouze hrát hry). Náplní kroužku budou základní dovednosti na PC a především grafický program Malování. Tento program je součástí operačního systému Windows - máme jej tak ve škole k dispozici. Zrovna tak by jej měly mít k dispozici děti doma, na svých počítačích.

Kdy: čtvrtek 13:00 - 13:45 h

 

3. LEKCE

19. 10. 2017

 

Kreslíme čáry a tvary: Žáci dokáží používat nástroj Přímka, Obdélník, Ovál. Jsou schopni napojovat čáry a měnit jejich tloušťku.

Ovladače: Žáci se naučili tahat jezdcem posuvníku a měnili tím situaci na pracovní ploše. Při tvorbě a řešení úloh používali zaškrtávací políčka, tlačítka a posuvníky.

1. a 2. LEKCE

3. 10. 2017 a 12. 10. 2017

 

CO UŽ UMÍME

 

V těchto lekcích jsme plnili krátké úkoly a hry. 

Procvičili jsme si klikání myší na objekty. Klikat na levé i pravé tlačítko. Uchopit objekty na pracovní poše, táhnout s nimi a umístit je na správné místo. Trénovali jsme přesnost ovládání myši. Natrénovali jsme dvojklik bez toho, abychom myší škubali. Žáci porozuměli principu vyplňování uzavřené plochy při vybarvování v bitmapové grafice. Umí dokreslovat obrázky tak, aby barva nevytekla jinam.