DESKOVÉ HRY

 
 
Hraní deskových her zábavnou formou rozvíjí logické myšlení, paměť, soutěživost, vzájemnou komunikaci a spolupráci.
 
 
Vedoucí kroužku:  1. skupina - Mgr. Kubíčková
                              2. skupina - Mgr. Strašáková
 
Cena: zdarma
 
Kdy:    1. skupina: pondělí 13:00 - 14:00
           2. skupina: úterý 13:00 - 14:00
 
 
Začínáme:  1. skupina: pondělí 25. 9. 2017
                   2. skupina: úterý 26. 9. 2017