Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout ZDE na webu, nebo vyzvednout v ZŠ. 

 

Provoz ŠD

  • Kapacita školní družiny umožňuje každodenní docházku všech žáků od 1. do 5. ročníku!
  • Provoz denně:
    - ranní družina
    - odpolední družina

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 100,- Kč za měsíc.

Výše úplaty je hrazena vždy za pololetí, což je částka 500,- Kč.

Splatnost je do konce září, za 1. pololetí, a do konce ledna za 2. pololetí.

 

Pro odchod ze ŠD slouží časy na přihláškách. Pokud bude dítě odcházet v jiný čas, než je uvedený v přihlášce, musí mít vždy písemnou žádost od zákonného zástupce (v notýsku ŠD) nebo si zástupce musí dítě vyzvednout osobně. Uvolnění dítěte telefonicky není v souladu se skolním řádem a nebude umožněno z bezpečnostních důvodů