ROZPOČET NA ROK 2017

 
 
Účet předmět plnění částka
501 
kancelářské  potřeby, školní potřeby, materiál, čistící  prostředky, odborné výukové materiály, pomůcky
 


300 000,00
502
energie - elektřina, plyn
 

320 000,00
503
vodné, stočné
 

30 000,00
511
opravy a udržování
 

300 000,00
512
cestovné
 

15 000,00
518
služby - akce pro děti, dopravné, internet, SW služba, telefon, poštovné, plavání, svoz odpadu, poradenské a konzultační služby, účetnictví, revize
 


450 000,00
521
mzdové náklady MŠ, ŠJ, DoPP, /vč. odvodů/
 

170 000,00
549
pojištění, bankovní a jiné poplatky
 

15 000,00
551
odpisy majetku
 

100 000,00

 

Vypracovala: Jersenská