INFORMATIKA 

5. ročník

2. HODINA                                                                                                 19. září 2017

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE
___________________________________________________________________________

 • správné umístění monitoru
 • správné sezení
 • protáhněte se...
 • riziko hrní na počítači
 • práce se sešitem
 • Videopohádka: "Pomatené hlavy" (www.ovce.sk)
  - nebezpečí závislosti na počítači

  Pokud jste stále za počítačem, hrajete si na konzolách nebo s mobilem, můžete se stát závislými. Potom vám nezůstane čas na školu, sport či jiné záliby. Naučte se počítač i vypnout.
 
DÚ:
 • pročíst si zápisky z hodiny
 • PL - Hugo u počítače

1. HODINA                                                                                                 12. září 2017

ÚVOD
___________________________________________________________________________

 • Informace k průběhu výuky 
 • Zasedací pořádek v učebně
 • Pravidla bezpečnosti v učebně 
 • Co se budeme v INF učit
 • Využití počítačů
 • Zavedení sešitu
 
DÚ: 
 • očíslovat sešit min. do str. 20
 • přečíst si zápisky v sešitě (Využití počítačů)